hỏi thật ở đây có các event thả nick như voz cũ không các bác ?

Top