thắc mắc Hỏi về cách debug trong Vue

JavaScript:
export default Vue.extend({
 components: {
  ....,
 },
 data() {
  return {
   name: null,
   container: new DataContainer(),
  };
 },
 methods: {
  async func1() {
   const { id } = await zoo.get(this.$route.params.boxId);
  
   this.$router.push(`/app/zoo/${this.animal.id}/box/${id}`);
  },
 },
 computed: {
    ....
 },
 async created() {
    ....
 },
});

Ví dụ code như này thì làm sao để console.log ra id nhỉ, mình console.log thì nó chả hiện ra gì cả
 

rainbow007

Senior Member
1633566355261.png

thế thým đặt log ở giữa 2 dòng này k ra à?
 

meohen2109

Member
Top