Hỏi về gia hạn thẻ tín dụng

SAHA.No1

Junior Member
Thẻ mình còn 3-4 tháng nữa mới hết hạn. Mình nghiện mua sắm trả góp 0% bằng thẻ. Hôm nay tính mua ĐT trả góp 12 tháng trên shopee, nhưng do thẻ chỉ còn hạn 4 tháng nên nó kg cho trả góp 12 tháng. Giờ mình ra ngân hàng gia hạn thẻ trước hạn đc kg

Gửi từ HUAWEI JKM-LX2 bằng vozFApp
 

Sài Gòn 2020

Senior Member
Thẻ mình còn 3-4 tháng nữa mới hết hạn. Mình nghiện mua sắm trả góp 0% bằng thẻ. Hôm nay tính mua ĐT trả góp 12 tháng trên shopee, nhưng do thẻ chỉ còn hạn 4 tháng nên nó kg cho trả góp 12 tháng. Giờ mình ra ngân hàng gia hạn thẻ trước hạn đc kg

Gửi từ HUAWEI JKM-LX2 bằng vozFApp
Được bác
 

HaLeDa

Senior Member
Thẻ mình còn 3-4 tháng nữa mới hết hạn. Mình nghiện mua sắm trả góp 0% bằng thẻ. Hôm nay tính mua ĐT trả góp 12 tháng trên shopee, nhưng do thẻ chỉ còn hạn 4 tháng nên nó kg cho trả góp 12 tháng. Giờ mình ra ngân hàng gia hạn thẻ trước hạn đc kg

Gửi từ HUAWEI JKM-LX2 bằng vozFApp
Thay thẻ thôi chứ không gia hạn được :baffle: Nó cấp cho 1 thẻ tương đương, nhưng đương nhiên là khác số.
 
Top