thắc mắc hỏi về IPhone XR: chuyển ảnh sang album tự tạo thì có chiếm thêm bộ nhớ, có ai dùng Siri không?

Top