[Hỏi] Về phúc lợi du lịch của công ty.

kara_suki159

Đã tốn tiền
Hi mọi người.
Mình muốn hỏi là công ty mình có chính sách du lịch cho nhân viên (có giá trị x triệu).
Vd trong năm nay công ty không tổ chức du lịch được, thì số tiền đó có được chi lại cho nhân viên không?
Việc chi lại có bắt buộc hay có nằm trong điều luật nào không? Và thường sẽ được bao nhiêu % của X.
Mình làm trên 1 năm rồi nhé, đã tái kí.
Cảm ơn mọi người trước nhé.:)
 
Top