hôm nay là ngày may mắn của em .

no money no phich

Junior Member
hôm qua là đêm tân hôn của em với vợ em . lần này may mắn hơn may lần trước . lúc chưa cưới em gạ xin gái cho em abc xyz mà gái nói là đang tới tháng nên không được . hôm nay gái đã trở thành vợ em đồng thời cũng là ngày may mắn khi mà sau đêm tân hôn tỉnh dậy em thấy ra giường vẫn còn trắng tinh như mới không thấy vệt đỏ . chắc bữa nay ông trời cũng thương em nên không để gái tới tháng :feel_good::feel_good::feel_good::feel_good:
 

Gió Và Mưa

Junior Member
hôm qua là đêm tân hôn của em với vợ em . lần này may mắn hơn may lần trước . lúc chưa cưới em gạ xin gái cho em abc xyz mà gái nói là đang tới tháng nên không được . hôm nay gái đã trở thành vợ em đồng thời cũng là ngày may mắn khi mà sau đêm tân hôn tỉnh dậy em thấy ra giường vẫn còn trắng tinh như mới không thấy vệt đỏ . chắc bữa nay ông trời cũng thương em nên không để gái tới tháng :feel_good::feel_good::feel_good::feel_good:
? là sao ai giải thik giùm
 
Fap quá nhiều không tốn cho sức khỏe tinh thần. Thiện tai, thiện tai.
TzCgPaI.jpg
 

cutocodon

Senior Member
thớt ráng gồng mà lên không nổi,hơi buồn nhưng bù lại giuờng sạch sẽ khỏi phải giặt
WawmAwM.png

anh em hãy chia vui cùng thớt
jmEBCky.gif
 

Jokerhero2

Senior Member
hôm qua là đêm tân hôn của em với vợ em . lần này may mắn hơn may lần trước . lúc chưa cưới em gạ xin gái cho em abc xyz mà gái nói là đang tới tháng nên không được . hôm nay gái đã trở thành vợ em đồng thời cũng là ngày may mắn khi mà sau đêm tân hôn tỉnh dậy em thấy ra giường vẫn còn trắng tinh như mới không thấy vệt đỏ . chắc bữa nay ông trời cũng thương em nên không để gái tới tháng :feel_good::feel_good::feel_good::feel_good:
tới tháng càng phê nhá :beauty: mà chịch tắt đèn thì chán:sad:
 

17.8 cm

Senior Member
hôm qua là đêm tân hôn của em với vợ em . lần này may mắn hơn may lần trước . lúc chưa cưới em gạ xin gái cho em abc xyz mà gái nói là đang tới tháng nên không được . hôm nay gái đã trở thành vợ em đồng thời cũng là ngày may mắn khi mà sau đêm tân hôn tỉnh dậy em thấy ra giường vẫn còn trắng tinh như mới không thấy vệt đỏ . chắc bữa nay ông trời cũng thương em nên không để gái tới tháng :feel_good::feel_good::feel_good::feel_good:

Chia buồn cùng thớt, há há
3udBrbM.png


Gửi từ Bên trong quần bằng vozFApp
 

Thước Dạ

Senior Member
hôm qua là đêm tân hôn của em với vợ em . lần này may mắn hơn may lần trước . lúc chưa cưới em gạ xin gái cho em abc xyz mà gái nói là đang tới tháng nên không được . hôm nay gái đã trở thành vợ em đồng thời cũng là ngày may mắn khi mà sau đêm tân hôn tỉnh dậy em thấy ra giường vẫn còn trắng tinh như mới không thấy vệt đỏ . chắc bữa nay ông trời cũng thương em nên không để gái tới tháng :feel_good::feel_good::feel_good::feel_good:
Chắc ngắn quá nên chưa tới thôi :ah:
 
Top