Hơn 1 triệu người tham gia kinh doanh đa cấp

demon0989

Member
Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp năm 2019 khoảng 1,1 triệu người, trong đó số lượng người có phát sinh doanh thu, hoa hồng chiếm khoảng 50%, đạt khoảng 12.575 tỉ đồng.

Hơn 1 triệu người tham gia kinh doanh đa cấp - Ảnh 1.
Nhiều hoạt động đa cấp trái phép liên tục được Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng phát cảnh báo cho người tiêu dùng trong thời gian gần đây - Ảnh: MOIT

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cho biết tính đến hết tháng 8- 2020, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp chỉ còn 21, giảm 30% so cuối năm 2018, và giảm 3 doanh nghiệp so với năm 2019.

Tại thời điểm báo cáo của 24 doanh nghiệp, tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp năm 2019 ước khoảng 1,1 triệu người, giảm gần 159.000 người (khoảng 12%) so với cuối năm 2018. Trong đó, số lượng người có phát sinh doanh thu, hoa hồng chiếm khoảng 50%.

Mặc dù số lượng người tham gia bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp giảm nhưng tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2019 của các doanh nghiệp đạt khoảng 12.575 tỉ đồng, tăng hơn 1.793 tỉ đồng (16%) so với năm 2018 và tăng 4.247 tỉ đồng (35%) so với năm 2017.

Tổng số thuế đã nộp về ngân sách nhà nước trong năm 2019 đạt hơn 1.661 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là thuế giá trị gia tăng do người tiêu dùng chi trả (chiếm 35,77%) và thuế xuất nhập khẩu (chiếm 38,02%).

..............................................................................
 
Top