Hong Kong từ chối can thiệp vụ 12 người đào tẩu bị bắt

Ko thấy ai bàn chuyện dân hk giờ cũng phải chèo thuyền vượt biên à? :eek:
giống giống năm xưadân nước nào đó cũng chèo thuyền sang hk tị nạn ý nhỉ?
 
Top