thảo luận Honkai: Star Rail

Để lát rảnh pick trù phú đi thử xem sao :pudency:.

wiBmzFu.jpg
 
cái 2 là kiếm 4 lần nâng cấp tiếng vọng ( mấy cái mốc 6 10 14 đấy ), bình thường chạy tầm mốc 10 thì đi 2 lần là đủ

cái 1 thì trong 1 lần chạy phải chọn đủ mốc của vận mệnh chính và 2 vận mệnh nào đó, nếu kết hợp được thì sẽ thành giao thoa, danh sách kết hợp dưới bảng sau, bên trái là vận mệnh chính, ví dụ như anh chọn trù phú thì phải có 3 trù phú, 3 hư vô, 3 sinh sôi mới xong nhiệm vụ
1693985947188-png.png
 
Back
Top