HN Họp chợ vỏ case

Anhhunga2

Junior Member
Cầu giấy hn sama x kèm 6 fan led =600k
1jiTiJG.jpg


via theNEXTvoz for iPhone
 
Galax Rev01 white full box sẵn 4 fan ARGB = 900k (lắp đc 1 lần nổi thú tính chơi nước nên lại đẩy).
Tiện thể tìm vỏ chơi nước loanh quanh 1 củ, ưu tiên Sama Vanguard 06 + Inwin 303
 
Top