HN [HOT] Ryzen 5 5600G: 6.699k, Ryzen 7 5700G 9399k (Bảo hành chính hãng 36 tháng)

Trong kia để 6900k Fixx 200k kèm combo or build case tặng tản.
E sửa lại cho AE dễ hiểu rồi ạ.
Lẻ 6900k Combo or build case giảm 200k
 
Back
Top