How to trở thành winner?

duongdg2

Senior Member
Tàu ngầm thì thấy có rất nhiều bác học ngày học đêm. Mà vẫn chưa thành winner được. Thế thì phải làm sao :feel_good:
 

bitong12

Đã tốn tiền
Lên voz khoe lương là auto thành winner, đbrr xl trên voz ra ngoài nó lại quật cho ;)
 
làm cái gì giỏi nhất thì sẽ thành winner. xl giỏi cũng có thể thành công bằng cách bán khóa học hoặc start up trên voz như pegavuive
 
Top