[Hướng dẫn] Phương pháp làm cho Voz Tân dễ nhìn

vodanhlata

Senior Member
Đó là zoom in aka Ctrl + lăn chuột. Máy mình 1080p thì mình sẽ zoom in 175%.
Đây là kết quả.
voz.png
 
Top