Huỳnh Anh khẳng định không lừa dối Quang Hải, sự việc bị dàn dựng

supermoderatorvoz

Senior Member
2020e3499a31-ae77-4015-8b33-3c4f84b7fa27.jpg


https://zingnews.vn/huynh-anh-khang...uang-hai-su-viec-bi-dan-dung-post1148894.html

Gửi bằng vozFApp
 
con HA này tuổi lol, nói chung sau vụ này thằng hải sướng

25.jpg


hot-girl-fb-0372070517.jpg
Đứng lên bảo vệ em nó dù sừng mọc chi chít rồi, bảo là tôi với nó chia tay từ tháng 9, lí do không xóa ảnh là vì tôi vẫn còn tình cảm, bảo cdm đừng tấn công em nó nữa. Nếu làm thế thì cdm sẽ khen Hải menly, sống nặng tình cảm với người yêu ngay. Mấy phốt gạ chịch cũng sẽ được xóa thôi
 

fangfatfeluonver12

Senior Member
Đứng lên bảo vệ em nó dù sừng mọc chi chít rồi, bảo là tôi với nó chia tay từ tháng 9, lí do không xóa ảnh là vì tôi vẫn còn tình cảm, bảo cdm đừng tấn công em nó nữa. Nếu làm thế thì cdm sẽ khen Hải menly, sống nặng tình cảm với người yêu ngay. Mấy phốt gạ chịch cũng sẽ được xóa thôi
Thằng hải lùn có đội pr tư vấn xử lí tình huống chuẩn đấy. Đang từ một thằng mang tiếng chịch dạo giờ thành 1 thằng đàn ông menly tha thứ cho người yêu. Vl
 
Top