thảo luận Hype cho lắm vào iGPU phoenix chỉ mạnh hơn 20-25% so với 680m

Có 1 thắc mắc nhỏ là nếu chạy dual ddr5 cho cả cpu và gpu hơi mạnh như vậy có làm nghẽm cổ chai ở ram không?
có, nhưng từ đời ram 5 này thì giảm thiểu rồi, giờ quan trọng die GPU hơn
XBX và PS5 dùng ram GDDR6, đọc ghi kiểu khác với hđh thường
 
Back
Top