HN i5-7400 Trade xuống đời G4560 or G4400 and G3930 , or bay thẳng ( có ảnh ZIN )

Top