góp ý Icon hiện bảng thông báo (alert)

Kai Pa

Junior Member
1598249309575.png

loài người bình thường bấm vào icon alert (cái chuông) 1 lần để xem có thông báo gì, nó sẽ sổ ra cái bảng chứa các thông báo, và bấm thêm 1 cái nữa vào cái chuông đó để tắt cái bảng đó đi. Nhưng hiện tại web đang gắn link https://voz.vn/account/alerts vào cái chuông đó nên muốn tắt bảng alert thì phải bấm ra ngoài rất là bất tiện.
Tôi xin góp ý sửa thao tác thành: bấm vào icon 1 lần: mở bảng alert, bấm vào lần tiếp theo hoặc bấm ra ngoài: tắt bảng alert. Còn muốn vào trang https://voz.vn/account/alerts thì bấm vào chữ Alerts như trong hình
 

Kai Pa

Junior Member
Tôi thấy như anh nói mà
Tôi xài chrome Version 84.0.4147.135 , firefox cũng bị nốt, win 10 64 bitch, không biết có giúp ích gì không.
Mà trên đt không xài app cho sướng mà xài web khổ râm vậy đồng chí
 

reger

Senior Member
Tôi xài chrome Version 84.0.4147.135 , firefox cũng bị nốt, win 10 64 bitch, không biết có giúp ích gì không.
Mà trên đt không xài app cho sướng mà xài web khổ râm vậy đồng chí
Dùng web cho an toàn fen, chưa có bản chính thức nên chẳng dám dùng.. Mà vừa test trên máy tính thì đúng như fen nói thật,
 
Top