• Làm tí mã Shopee cho ngày 25/2 đi các tình yêu!

thảo luận [IELTS] Mỗi ngày 20p Reading / Listening

26/11/2023:
BC IELTS listening test 3 | Recording 1, 2 | Total: 20p
 
1700986625214.png


Bài hôm nay khó vật vã, cái bản đồ đúng chí mạng.
 
27/11/2023:

BC IELTS reading test 4 | Passage 2 | Total: 20p
 
Last edited:
28/11/2023:

BC IELTS listening test 2 | Recording 1, 2 | Total: 20p
 
29/11/2023:

C18 IELTS reading test 4 | Passage 1 | Total: 20p
 
Thớt daily lc ko đú đc chứ thớt này có vẻ ok. Cái rút gọn cho phần listening ở đâu thế bác, mình trước giờ toàn làm read

via theNEXTvoz for iPhone
 
30/11/2023:

2019 IELTS Listening Actual test 4 | Recording 3, 4 | Total: 20p
 
Back
Top