Infinite Scroll cho Voz

end_lesslove2012

Senior Member
Mình không phải là tác giả nhưng thấy cái add-on này xày cũng phê thật nên share
MMGHcxk.gif
. Đỡ mất công phải bấm next page

https://greasyfork.org/en/scripts/38414-infinite-scroll-voz-v2

Cài Tampermonkey trước trồi mới add script nha các thím
VvdFMUC.gif
 
Top