[INFOGRAPHIC] Mối liên hệ giữa 48 ca Covid-19 ở Việt Nam

h1970

Junior Member
Đã có trường hợp F2 nào bị nhiễm chưa nhỉ? Nhìn cái biểu đồ này thì có vẻ mới có F1 bị dính chứ chưa thấy F1 lây cho F2
 
Top