[Infographic] Sài Gòn xưa - TP.HCM nay: Nguồn gốc tên 16 địa danh quen thuộc

kojin

Senior Member
(PLO)- Trong nguồn gốc tên gọi của 16 địa danh quyen thuộc ở Sài Gòn xưa - nay là TP.HCM, có nhiều địa danh liên quan tiếng Khmer, cây cối, nhớ ơn người có công...
infographic-2020-06-nguon-goc-ten-goi-16-dia-danh-sai-gon-xua-tphcm-nay-01_wwjg.jpg


 
Top