Instagram bị chỉ trích vì gỡ ảnh người mẫu da màu

vàng vẩu ching choong khoai tây bị xóa thì đéo sao, nhưng sờ vào needgas là nhất định đéo được.

từ từ cũng ngán món này rồi :shame: :shame: :shame:
 
Top