tin tức Intel Core i9-12900HK VẢ CHẾT TƯƠI Apple M1 Max ở cùng mức tiêu thụ điện

Fryhey

Senior Member
Từ gen11 intel đã khoe rút điện ra không tụt hiệu năng rồi, nó giữ profile high perf, không về balance là được mà :LOL:)))
Giữ profile high perf mà ko cắm điện thì lấy gì nó chạy, nhất là tối ưu điện đó và p/w của Intel như cc nữa:shame: Chắc lại bịp r :shame:
 
Giữ profile high perf mà ko cắm điện thì lấy gì nó chạy, nhất là tối ưu điện đó và p/w của Intel như cc nữa:shame: Chắc lại bịp r :shame:
Thì khoe thiết bị tham chiếu như thế, thực tế chẳng hãng nào dám làm pin 30 phút cho dân tình chửi cả :LOL:)
 
Top