thắc mắc Ipad bị Disable không vào DFU được!

gyuntanron

Junior Member
Anh em cho mình hỏi. Mình có con Ipad Gen 6 do thằng nhóc nhập sai pass nhiều lần giờ bị disable không nhận cáp, nếu không cắm cáp thì bấm Home+Power thì màn hình đen thui chắc là vào DFU được, nhưng khi cắm cáp vào máy tính rồi Home+Power đủ kiểu mà vẫn không vào được DFU. Tắt nguồn
 
Top