tin tức iPhone 2022 sẽ học hỏi nhà sản xuất Android sử dụng màn hình đục lỗ, đã đến lúc tạm biệt 'tai thỏ'

karas

Senior Member
Cái face id như con kinect thu nhỏ, màn đục lỗ mà vẫn có face id thì chứng tỏ bọn android chục năm tiến hoá vẫn cùi bắp như xưa.
 

hx70f

Đã tốn tiền
chuyển qua màn hình đục lỗ nhưng vẫn còn faceid thì mới tài, lúc đó lũ android lại ngớ người ra
FfsqRRV.png
JEWoIdl.png
vãi nồi, p40 pro với mate 40 dùng tof để nhận dạng 3d mặt người từ lâu rồi
 

honeyfox

Đã tốn tiền
vãi nồi, p40 pro với mate 40 dùng tof để nhận dạng 3d mặt người từ lâu rồi
con Mate40 cái lỗ to tổ bố chứ có phải cái lỗ tròn như mụt ruồi chứa mỗi cái cam đâu.
 
Top