iPhone chiếm 42% doanh thu smartphone toàn cầu

gacon1234star

Senior Member
Sao trong báo cáo quý của apple thì iphone doanh thu có 48 tỷ đô, tổng cả cty có 89 tỷ mà cái này vọt lên 113 tỷ là thế nào :doubt:
 
Top