IS khuyên phiến quân tránh xa ổ dịch châu Âu

TuDragon76

Đã tốn tiền
Cái vụ trinh nữ là thế léo nào nhỉ ?. Mỗi ông phịch 72 cô thì chúa lấy léo đâu ra lắm trinh nữ vậy :censored:
Không lẽ mỗi lần thưởng xong, lôi vào vá để thưởng tiếp à :D
Ngủ dậy sáng ra trinh mọc lại như lông nhé :baffle: Đó là các cụ giáo sĩ bảo thế, sự thật thế nào thì chưa thấy ai ở trển xuống xác nhận cả. Nghe như động đĩ ấy...
 
Top