[IT] Update tình hình qua dịch Cô Vi

220V

Junior Member
Công ty em đang làm cũng không ảnh hưởng nhiều
Nhưng công ty outsource đang làm thì bị phá sản kéo theo đó là cắt hợp đồng làm ngoài.
Trước giờ làm công ty nhiều dự án và tình cảm dự án, công ty và anh em tốt quá, không ngờ phải giải thể.
Giờ muốn kiếm lại team để làm khó quá, có anh em nào đang làm công ty hoặc team dự án ngoài mà cần outsource backend (hay dev ops) cho em theo với.
 
Top