J2team group đóng cửa?

YKDN

Junior Member
J2team đóng cửa rồi hay sao vậy mọi người nhỉ? Tìm không thấy đâu nữa :beated:
 
Top