• Chuỗi sự kiện cuối năm 2021 của VOZ đã bắt đầu với đợt đầu tiên được tài trợ bởi LG EStore, hãy viết đánh giá bất kỳ món đồ chơi nào của bạn và nhận voucher khủng. Chi tiết thêm tại đây.

thảo luận Kèo airdrop circlepod hệ sol

a_xuen

Junior Member
Chi tiết nè:
🔹Kết nối ví Sol, sau khi kết nối ví xong nhấn vào mục Wallet kết nối với Twitter


🔹Nhìn xuống 1 tí sẽ thấy dòng Apply CPX Airdrops anh em nhấn vào để nhận 10 đồng CPX rồi nhấn Apply Solana Airdrops


🔹Qua mục Tasks nó bắt nhập code thì nhập: WA03X3


🔹Phần vote nhấn vào vote cho 1 dự án bất kì với 1 CPX


🔹Phần Support nhấn vào thì nó hiện vài dự án nhấn vào rồi ở mục deposit nhập 1 là được rồi sau đó nhấn sup 1 đó là xong


🔹Vẫn còn phần 5 nữa nhưng sắp ra

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top