thảo luận Kèo con sói wspp (mất 0.0005 bnb để claim) mai list hotbit

ThutuongVietNam

Đã tốn tiền
#2 treo presale nha. 22 6 list pancake mà 80 tỷ wspp >50$ thì mình back lại cho các feng 25$, vì link ref được tận 100% cơ. trên 20$ thì back 5$ thôi nha.
EcV5PPL.png

0x50d7715976B9Bfb417a04076aFBb3A50546a317e
0xE48db73e5c6e2a1F4d137764f48B68ec7D368f08
Nhớ back tôi nha đã ref:beauty:
 
Top