thảo luận [Kèo ngon] Trả lời Quiz trên CoinMarketCap nhận miễn phí token HNT vào ví Binance

kakalotz

Junior Member
1604176654748.png


Hiện CoinMarketCap (đã được sàn tiền điện tử Binance thâu tóm) đang tiến hành phát miễn phí token HNT (Helium) đã niêm yết và hiện đang giao dịch trên sàn.

Để tham gia, bạn truy cập đường link https://coinmarketcap.com/earn/project/helium, điền thông tin Email và UserID tài khoản sàn Binance sau đó trả lời Quiz.

Nếu bạn chưa có tài khoản sàn tiền điện tử Binance, hãy đăng ký tại đây.

Câu hỏi và đáp án
 1. What is the total supply of HNT tokens?
  56,107,426 (Check the latest on coinmarketcap)
 2. What type of devices connect to The People’s Network?
  Internet of Things (IoT) devices
 3. How many IoT devices are expected to need connectivity in the next five years?
  75 Billion
 4. What is the wireless technology Hotspots use to provide coverage?
  LongFi
 5. What is the unit of exchange Hotspots earn?
  HNT
 6. Which of the below is NOT a way a Hotspot earns HNT?
  Providing Wi-Fi connectivity to nearby phones and computers.
 7. What is Helium’s novel proof algorithm that is used to verify Hotspots are real and located where they say they are?
  Proof-of-coverage
 8. What is the unit of exchange IoT devices use to pay for connectivity?
  Data Credits

1604385654541.png
 
Last edited:

slinger

Junior Member
View attachment 265342

Hiện CoinMarketCap (đã được sàn tiền điện tử Binance thâu tóm) đang tiến hành phát miễn phí token HNT (Helium) đã niêm yết và hiện đang giao dịch trên sàn.

Để tham gia, bạn truy cập đường link https://coinmarketcap.com/earn/project/helium, điền thông tin Email và UserID tài khoản sàn Binance sau đó trả lời Quiz.

Nếu bạn chưa có tài khoản sàn tiền điện tử Binance, hãy đăng ký tại đây.

Câu hỏi và đáp án
Đây chỉ là đáp án cho video đầu tiên thôi đúng ko thớt
 

Luckytep

Junior Member
View attachment 265342

Hiện CoinMarketCap (đã được sàn tiền điện tử Binance thâu tóm) đang tiến hành phát miễn phí token HNT (Helium) đã niêm yết và hiện đang giao dịch trên sàn.

Để tham gia, bạn truy cập đường link https://coinmarketcap.com/earn/project/helium, điền thông tin Email và UserID tài khoản sàn Binance sau đó trả lời Quiz.

Nếu bạn chưa có tài khoản sàn tiền điện tử Binance, hãy đăng ký tại đây.

Câu hỏi và đáp án


View attachment 269141
cái này còn phát ko bác?
 
Top