kiến thức Kèo nhận voucher 50$ mua tên miền trên Unstoppaple

Kaveri

Đã tốn tiền
Kèo nhận voucher 50$ mua tên miền trên Unstoppaple - kèo này làm đi, lâu dài nó airdrop như ENS hồi xưa thì ngon.
Cách đây vài tuần thì phải mua bằng đồng LTC, còn giờ nó cho code này mua free ngon
Đầu tiên vào
https://www.bitdegree.org/course/unstoppable-domains-web3-identity
Sau đó login bằng gmail, xong quay lại bấm Learn
Hiện ra mấy bài học, coi theo thứ tự bài 1, bài 2, nhớ là phải coi hết bài (bấm x2 tua nhanh). Coi xong 2 bài, mở đến bài thứ 3 cho nó chạy, vào mail check voucher nó gửi.
1663405702046.png

Sau đó, vào đăng ký unstoppabledomains, link
https://unstoppabledomains.com/?ref=be296b22a2604d3
Đăng ký bằng gmail cho nhanh, sau đó vào Account > Redeen gift code, nhập mã hồi nãy. Rồi có 50$ promo rồi. Vào mua domain mình thích, chọn số điện thoại, hay tên gì dài dài cho rẻ, chủ yếu mua cho nhiều.
Cách mua domain đơn giản, search ra tên ưa thích > add to cart > vào thanh toán
1663405927764.png

Bước cuối là kết nối ví rồi mint domain. Vào Account > Setting > Connect wallet
Xong vào My domains > Mint
Quá đơn giản, làm trải nghiệm, hên thì có airdrop ngon như ENS hay Paraswap...
 

Attachments

  • 1663405642882.png
    1663405642882.png
    70.2 KB · Views: 6
Top