Khai trương Trung tâm hợp tác Việt - Mỹ

Stonefog77

Senior Member
Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Mỹ (USVCC) mới, là không gian hợp tác chung giữa Phòng Văn hoá Thông tin, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Hôm nay, Đại sứ Marc E. Knapper, ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, bà Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao và bà Pamnella DeVolder, Tham tán Thông tin Văn hoá, Đại sứ quán Mỹ, đã chính thức cắt băng khánh thành trung tâm.
khai-truong-946812-916.jpg
Đại sứ Knapper phát biểu tại lễ khai trương
khai-truong-955712-917.jpg
Cắt băng khánh thành trung tâm.
khai-truong-958712-918.jpg

Việc hợp tác này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa hai nước, mà còn thúc đẩy sự gắn bó giữa Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Học viện Ngoại giao. Điều này cũng thể hiện cam kết của Mỹ nhằm hỗ trợ sự phát triển của một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập.
“Trung tâm là không gian Mỹ hợp tác chung thứ hai ở miền Bắc, sau Không gian Mỹ tại trường Đại học Thái Nguyên, và được phát triển dựa trên thành công của những chương trình nổi tiếng của Trung tâm Mỹ Hà Nội, như chương trình STEM, nâng cao kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng nghề, các chương trình trao quyền cho phụ nữ và giới trẻ, và các chương trình về môi trường.
khai-truong-964812-919.jpg
Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Mỹ (USVCC) mới
khai-truong-939312-920.jpg

Trung tâm này cùng với hơn 600 Không gian Mỹ trên khắp thế giới, giúp tăng cường đối thoại mở, và xây dựng cầu nối hiểu biết lẫn nhau, bằng việc hoạt động như các trung tâm học tập cho học sinh sinh viên, cũng như các không gian cộng đồng dành cho những người quan tâm tới văn hoá và các giá trị của Mỹ”, Đại sứ Knapper phát biểu tại lễ khai trương.
Không gian nằm trong khuôn viên của Học viện Ngoại giao, mở cửa rộng rãi cho các học giả, các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên, các khoa, cũng như công chúng nói chung. Đây sẽ là một diễn đàn cho các chương trình văn hoá giáo dục, hỗ trợ nghiên cứu và các dịch vụ học thuật.

https://vietnamnet.vn/khai-truong-trung-tam-hop-tac-viet-my-2022861.html
 
Top