Khám phá chiếc sedan điện 'Made in China' sẽ đánh bại Tesla

hai20003

Đã tốn tiền
Thằng tàu này đc cái là nó đi sau nên đầu tư công nghệ mới đc. Các nước châu Âu và Nhật lùn giờ đang trong quá trình chuyển đổi nên đi sau là cái chắc.
 
Top