Khám sức khỏe NVQS.

Taylor Hill

Junior Member
Chào mấy thím.

Chỗ mấy thím nó có kêu nộp bản photo bằng đại học để khám sức khỏe không?

Tự nhiên lúc nãy nó vào nhà kêu nộp. :surrender:
 
Top