Khám xét chung cư cao cấp ở Hà Nội, thu giữ 105 kg ma túy

105kg.
ME1tJB0.png

Bị bắt đằng nào cũng tử hình nên giờ buôn số lượng lớn luôn cho bõ. Trót lọt thì giàu sụ. Đen thì reset kiếp sau làm lại
 
Tính giá thị trường thì khoảng bao nhiêu và lãi bao nhiêu nhỉ, dạo này thấy bắt toàn tính bằng tạ không.
 
Back
Top