Khán giả tìm thấy sạn trong 'Tây du ký' sau 36 năm

Arjuna82

Senior Member
Tôi đọc chỗ khác thì nó bảo chỉ ăn rồng to thôi anh ạ. Chứ Long Vương có vài con thôi, ăn mấy ngày là hết sạch à. Trong Tây Du Kí thì chỉ có 4 con, Tứ Hải Long Vương.

"Một ngày nó có thể ăn 500 con rồng con và 1 con rồng to. Đó là một chuyện đại sát sinh. Bởi vậy Đức Phật từ bi mới gọi Kim sí điểu đến và nói rằng: Từ đây, ngươi hãy chấm dứt cuộc đại sát sinh đó và đi theo Đức Phật".
Cứ cho là rồng to đi thì tốc độ đó vài ngày là nó ăn sạch cả loài rồng.
Rồng phải nhờ đức Phật hỗ trợ chứ không có khả năng chống lại garuda được
 

Viaipi_mvl

Đã tốn tiền
Mấy hôm nay, ở group truyện chữ, bọn nó còn thuyết âm mưu tây du ký là vở kịch lớn, thiên đình diễn kịch cho tôn ngộ không xem, chứ thực ra thiên đình bóp một cái là tôn khỉ chết rồi.
1: Tây Du Ký là một hồi âm mưu của Phật giáo + Đạo giáo....
-> Âm ưu gì mà đến tác giả còn không biết? Trong truyện còn chẳn đề cập tới.
2: Tây Du Ký có Hồng Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Hỗn Thế Tứ Hầu.....
-> Dạ đó là nhân vật của Phong Thần Bảng do Hứa Trọng Lâm vẽ ra thôi. Chứ nó không tồn tại trong đạo giáo.
Facts: Nghe bảo đạo giáo chửi lão Hứa thối đầu.
3: Ai tu luyện 36 thiên cang đều mạnh hơn người tu luyện 72 địa sát
-> Trong truyện không hề nói về cái đó. Tùy vào người sử dụng thôi. Người dùng tốt thì mạnh, người dùng không tốt thì yếu.
4. Bát Giới bị neft.
-> Bát Giới cũng là nhân vật giả tưởng được tạo ra, làm gì có quy chuẩn mà bị neft? Trong truyện cũng chẳng thể hiện gì mà sao biết là bị neft?
Giống như Phong Thần tạo ra 1 nhân vật Hồng Quân đứng trên Tam Thanh đấy, sao không bảo là neft Tam Thanh? Vì ai cũng biết Tam Thanh trong Phong Thần của Hứa lão không có liên quan gì tới Đạo giáo chính tông.
5. Ngọc Hoàng rất mạnh, nhưng giả vờ không care Tôn Ngộ Không.
-> Nguyên nhân giống như trên Phong Thần, truyền thuyết thần thoại về Ngọc Hoàng rất nhiều. Nhưng trong Tây Du Ký không có nhiều đất diễn. Đơn giản Ngọc Hoàng đó là trong truyện do một tác giả tạo ra không có liên quan tới chính tông. Trong truyên miêu tả thế chính là thế.
 

Arjuna82

Senior Member
1: Tây Du Ký là một hồi âm mưu của Phật giáo + Đạo giáo....
-> Âm ưu gì mà đến tác giả còn không biết? Trong truyện còn chẳn đề cập tới.
2: Tây Du Ký có Hồng Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Hỗn Thế Tứ Hầu.....
-> Dạ đó là nhân vật của Phong Thần Bảng do Hứa Trọng Lâm vẽ ra thôi. Chứ nó không tồn tại trong đạo giáo.
Facts: Nghe bảo đạo giáo chửi lão Hứa thối đầu.
3: Ai tu luyện 36 thiên cang đều mạnh hơn người tu luyện 72 địa sát
-> Trong truyện không hề nói về cái đó. Tùy vào người sử dụng thôi. Người dùng tốt thì mạnh, người dùng không tốt thì yếu.
4. Bát Giới bị neft.
-> Bát Giới cũng là nhân vật giả tưởng được tạo ra, làm gì có quy chuẩn mà bị neft? Trong truyện cũng chẳng thể hiện gì mà sao biết là bị neft?
Giống như Phong Thần tạo ra 1 nhân vật Hồng Quân đứng trên Tam Thanh đấy, sao không bảo là neft Tam Thanh? Vì ai cũng biết Tam Thanh trong Phong Thần của Hứa lão không có liên quan gì tới Đạo giáo chính tông.
5. Ngọc Hoàng rất mạnh, nhưng giả vờ không care Tôn Ngộ Không.
-> Nguyên nhân giống như trên Phong Thần, truyền thuyết thần thoại về Ngọc Hoàng rất nhiều. Nhưng trong Tây Du Ký không có nhiều đất diễn. Đơn giản Ngọc Hoàng đó là trong truyện do một tác giả tạo ra không có liên quan tới chính tông. Trong truyên miêu tả thế chính là thế.
Trong truyện có chi tiết mô tả Bát Giới Sa tăng hợp nhau đánh với Hoàng Bào
Tác giả nói thẳng là đừng nói 2 thằng Bát Giới Sa Tăng đến hai chục thằng Bát Giới Sa Tăng hợp lực lại cũng đéo phải là đối thủ của Hoàng Bào


Lại nói chuyện Bát Giới, Sa Tăng đánh nhau với yêu quái đến ba mươi hiệp, không phân thắng bại. Bạn xem, tại sao không phân thắng bại? Nếu bàn về tài nghệ, thì đừng nói hai hòa thượng, chứ đến hai mươi hòa thượng cũng không thắng nổi nó. Chỉ vì Đường Tăng chưa đến số chết, nên có các vị thần kỳ, hộ pháp ngầm bảo vệ cho. Trên không trung lại có các thần Lục Đinh, Lục Giáp, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trực Công Tào, mười tám vị Hộ Giáo Già Lam giúp sức Bát Giới, Sa Tăng.

Còn Hỗn Thế tứ hầu thì Tây Du Ký có đề cập nhưng không mô tả chi tiết
Chỉ có Lục Nhĩ Mỵ Hầu ngang với Ngộ Không
 

Omega Rugal

Senior Member
Trong TDK của Ngô Thừa Ân thì ngộ không đánh cầm đồng với Dương Tiễn nhưng bầy khỉ đánh thua quân thiên đình nên ngộ không nóng lòng về cứu. Lúc đó mới bị Dương Tiễn (+ 6 huynh đệ + chó, ó) vây lại đuổi chạy đầu này đầu kia. Tính ra là ngộ không bị bên Dương Tiễn đánh hội đồng.

TDK - Chương 6:
Đang múa lửa với Nhị Lang thì bị Lão quân ném cái vòng Kim Cang nên sml. Cái vòng này là trùm, khắc chế mọi pháp bảo, kể cả Kim Sa đơn của Phật nó cũng hút luôn. Yếu yếu mà bị ném trúng chắc tan xác.
0ce8kh2.png
 
Last edited:

vodanh_kiemthanh

Đã tốn tiền
Đang múa lửa với Nhị Lang thì bị Lão quân ném cái vòng Kim Cang nên sml. Cái vòng này là trùm, khắc chế mọi pháp bảo, kể cả Kim Sa đơn của Phật nó cũng hút luôn. Yếu yếu mà bị ném trúng chắc tan xác.
0ce8kh2.png
Lại không đọc truyện vòng này là pháp bảo mạnh nhưng vẫn bị khắc là quạt ba tiêu :big_smile:
 

jackflashjump

Senior Member
1: Tây Du Ký là một hồi âm mưu của Phật giáo + Đạo giáo....
-> Âm ưu gì mà đến tác giả còn không biết? Trong truyện còn chẳn đề cập tới.
2: Tây Du Ký có Hồng Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Hỗn Thế Tứ Hầu.....
-> Dạ đó là nhân vật của Phong Thần Bảng do Hứa Trọng Lâm vẽ ra thôi. Chứ nó không tồn tại trong đạo giáo.
Facts: Nghe bảo đạo giáo chửi lão Hứa thối đầu.
3: Ai tu luyện 36 thiên cang đều mạnh hơn người tu luyện 72 địa sát
-> Trong truyện không hề nói về cái đó. Tùy vào người sử dụng thôi. Người dùng tốt thì mạnh, người dùng không tốt thì yếu.
4. Bát Giới bị neft.
-> Bát Giới cũng là nhân vật giả tưởng được tạo ra, làm gì có quy chuẩn mà bị neft? Trong truyện cũng chẳng thể hiện gì mà sao biết là bị neft?
Giống như Phong Thần tạo ra 1 nhân vật Hồng Quân đứng trên Tam Thanh đấy, sao không bảo là neft Tam Thanh? Vì ai cũng biết Tam Thanh trong Phong Thần của Hứa lão không có liên quan gì tới Đạo giáo chính tông.
5. Ngọc Hoàng rất mạnh, nhưng giả vờ không care Tôn Ngộ Không.
-> Nguyên nhân giống như trên Phong Thần, truyền thuyết thần thoại về Ngọc Hoàng rất nhiều. Nhưng trong Tây Du Ký không có nhiều đất diễn. Đơn giản Ngọc Hoàng đó là trong truyện do một tác giả tạo ra không có liên quan tới chính tông. Trong truyên miêu tả thế chính là thế.
mấy thánh thuyết âm mưu suy diễn kinh khủng lắm.
 

DiemBaoNghiemTuc

Senior Member
Thì tôi có bảo nó phải xuất sắc đâu, đa phần mọi người như anh và tôi xem để giải trí rồi bỏ qua thôi, nhưng mà bài trên chứng tỏ đám TQ nhiều đứa cũng rảnh háng ngồi soi lại từng khung hình. Ko phải để đăng bài câu tương tác thì tôi cũng cho là phí thời giờ.
Nó soi xong post lên kiếm view kiếm tiền chứ thời buổi giờ cái gì hot lại chả xớ vào ngay
 

Arjuna82

Senior Member
Lại không đọc truyện vòng này là pháp bảo mạnh nhưng vẫn bị khắc là quạt ba tiêu :big_smile:
Có 2 cái ba tiêu
Cái ba tiêu khắc vòng này là cái ba tiêu quạt ra lửa để đốt lò.
Từng bị hai thằng Kim Ngân Giác lấy xuống trần.
Lúc Ngộ Không tố cáo vụ con trâu xanh thì lão quân nói hên là nó chưa lấy trộm cái ba tiêu này
Nó mà lấy thì ta cũng hết cách thu phục nó
Còn cái quạt ba tiêu của Thiết phiến công chúa là loại khác
 

Kizz

Senior Member
mấy thánh thuyết âm mưu suy diễn kinh khủng lắm.
Ghét nhất bọn cứ thích thuyết âm mưu tất cả chỉ là một vở kịch, một giấc mơ, tưởng tượng của nhân vật chính bị thần kinh.

Đôrêmon: là nhân vật do Nobita tưởng tượng ra thực tế thằng Nô là thằng bị tàn tật nằm trong bệnh viện.
My Neighbor Totoro: Totoro là do 2 đứa con gái trong truyện tưởng tượng ra chứ thực tế con em gái bị ngã chết mẹ rồi.
Harry Potter: Thế giới pháp thuật là do thằng Potter loser sống cả đời dưới gầm cầu thang tưởng tượng ra để quên đi bi kịch cuộc đời.

Có mỗi một motif xào đi xào lại nhạt nhẽo vcl mà cứ tưởng mình đắc đíp.
 

jackflashjump

Senior Member
Ghét nhất bọn cứ thích thuyết âm mưu tất cả chỉ là một vở kịch, một giấc mơ, tưởng tượng của nhân vật chính bị thần kinh.

Đôrêmon: là nhân vật do Nobita tưởng tượng ra thực tế thằng Nô là thằng bị tàn tật nằm trong bệnh viện.
My Neighbor Totoro: Totoro là do 2 đứa con gái trong truyện tưởng tượng ra chứ thực tế con em gái bị ngã chết mẹ rồi.
Harry Potter: Thế giới pháp thuật là do thằng Potter loser sống cả đời dưới gầm cầu thang tưởng tượng ra để quên đi bi kịch cuộc đời.

Có mỗi một motif xào đi xào lại nhạt nhẽo vcl mà cứ tưởng mình đắc đíp.
xem phim tâm thần phân liệt đa nhân cách nhiều quá đó, giống phim đảo kinh hoàng của Leonardo DiCaprio
 

toilangan

Senior Member
https://www.haopanyou.com/thread-358746-1-1.html
có bác nào lấy được link ở page này không :sad:
thấy rõ nét mà nó lại bắt thu phí gì đó, free được 1 tập hồng hài nhi
https://www.fshare.vn/file/29WIHPRHSAQM
View attachment 1287275
Xưa giờ mình vẫn kiếm phim này bản đẹp, Youtube lẫn các web đều mờ tầm 360,480 mà ép lên 720 nhưng vẫn nhòe. Mình nghĩ bên Tàu chắc có source nét đấy, anh em nào biết cách tạo nick VIP trong này load phim về cho mn xem ko, kêu gọi donate mỗi ng một ít chắc đủ.
 

KNV14

Senior Member
Các tập phim ở cả 2 phần (mình nhớ có phần sau 16 tập quay vào khoảng năm 99 2000 tầm 2001 lần đầu đc xem) thì lồng ghép các kiếp nạn và thay đổi thứ tự trước sau nên rất khó để biết 81 kiếp nạn là những nạn nào. May có các # trên liệt kê cho mới biết :D
 

htv1

Senior Member
Xưa giờ mình vẫn kiếm phim này bản đẹp, Youtube lẫn các web đều mờ tầm 360,480 mà ép lên 720 nhưng vẫn nhòe. Mình nghĩ bên Tàu chắc có source nét đấy, anh em nào biết cách tạo nick VIP trong này load phim về cho mn xem ko, kêu gọi donate mỗi ng một ít chắc đủ.
thấy web dưới nạp tiền tối thiểu 29 tệ (~110 nghìn) được 80 xu. mà mua vip 39 tệ (~140 nghìn) 1 tháng thì tải thoải mái mà mình không có tk alipay để nạp :sad:
mình còn trống hơn 2tb baidu, nếu lấy dc link thì mình copy về ổ baidu của mình rồi down từ từ :byebye:
hoặc mua vip baidu để down tốc độ cao luôn
1659109545037.png
 

batim34369

Senior Member
Hồi đó quay mờ lắm, không hiểu Tàu dùng công nghệ gì mà giờ chuyển sang rõ nét vl :rolleyes:

Gửi từ Samsung SM-A507FN bằng vozFApp
Mờ là do chuyển từ đài này đến đài kia làm suy giảm chất lượng và TV ngày đó cũng ko thể hiện được độ phân giải cao thôi b. Chứ phim nhựa theo tôi được biết nó có độ phân giải cực kỳ khủng mà camera hiện đại bi h chưa chắc đã theo kịp
Nếu vậy thì nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sẽ chọn cách chụp ảnh với phim định dạng vừa hoặc lớn. Theo nghiên cứu của một nhóm gồm 4 chuyên gia của ngành nhiếp ảnh thì loại phim định dạng vừa có khả năng chụp ảnh độ phân giải 400MP rất đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau khi quét lại bằng phương pháp kỹ thuật số thì những ảnh này chỉ có độ phân giải 50 - 80MP. Một thí nghiệm khác cũng do Roger N. Clark thực hiện cho thấy phim định dạng lớn hơn như 4 x 5-inch có thể chụp được các ảnh tương đương 200 MP.
H làm gì đã có máy số nào đạt 200mp đâu b
 
Top