[khảo sát độ tuổi] Ai già nhất Voz

Độ tuổi của các thím là bao nhiêu?

  • 14 tuổi trờ xuống (làm cái gì ở voz vậy @@)

  • 15 - 17 tuổi ( lớp 10 -12)

  • 18 - 19 ( sv năm 1-năm 2)

  • 20 - 21 (sv năm 3 - năm 4)

  • 22 -23

  • 24 -25

  • 26 -27

  • 28 - 29

  • 30 đến 35 tuổi

  • trên 35 tuổi


Results are only viewable after voting.

TTN_vOz

Senior Member
Tôi nhớ hình có có ông trên 50 chém gió bên f33
Bên đó cũng có Tạch già cũng trên 40 rồi.
F33 nhiều lắm
 
Top