[Khảo sát] Số lượng nam nữ của Voz

Các thím là nam hay nữ ?

  • Nam

  • Nữ

  • 3D


Results are only viewable after voting.
em nà Quyên, chào mấy anh
pq1YUt2.png
 
Cuộc đời em đau thương, bất hạnh lại phũ phàng, đành mang số phận lạc loài

Em trót sinh ra, em mang 2 dòng máu, ngoài đời ai thấu hiểu, thầm mai mỉa chê em

Từ ngày mẹ sinh em ra cả nhà thường bảo rằng, đàn ông tánh tình đàn bà, trai chẳng ra trai, gái nào phải gái, đồng tình hay luyến ái mà sao nó cứ mê con trai
 
Cuộc đời em đau thương, bất hạnh lại phũ phàng, đành mang số phận lạc loài

Em trót sinh ra, em mang 2 dòng máu, ngoài đời ai thấu hiểu, thầm mai mỉa chê em

Từ ngày mẹ sinh em ra cả nhà thường bảo rằng, đàn ông tánh tình đàn bà, trai chẳng ra trai, gái nào phải gái, đồng tình hay luyến ái mà sao nó cứ mê con trai
Qcg0oqw.jpg
nằm vùng ở thớt thằng gió hoá ra lại có tận 2 thằng bê đê
C2wD8nI.png
 
View attachment 279250 em là con trai chuẩn men nhé
Baby em tự dưng muốn đi gym hằng ngày
Baby em từ nay sẽ chăm skincare
Baby em thề em sẽ chăm ăn healthy
Bae - bae - bae - bae - bae 'cause
Muốn nước da em da em da em mãi luôn trắng tươi hồng hào
Muốn có eo thon và gầy, muốn trong vòng tay của anh
Muốn tấm thân em thân em thân em mãi luôn trẻ trung tràn trề
Bae - bae - bae 'cause
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80 anh vẫn luôn chung tình
Vẫn ủi an, chở che, cảm thông cho em
Đôi khi em tự dưng lại nắng
Rồi em tự dưng lại mưa
Hoặc đôi lần em ở giữa
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80 em vẫn luôn như vậy
Vẫn thích anh, muốn anh, có anh ở đây bên em
Như là xương cần khớp
Và như học sinh cần "lớp"
Lớp lớp lớp lớp lớp you
Bae bae bae bae bae bae bae baby
Bae bae bae bae bae bae bae baby
Bae bae…
kI4a9lH.jpg
 

hayuki

Senior Member
Baby em tự dưng muốn đi gym hằng ngày
Baby em từ nay sẽ chăm skincare
Baby em thề em sẽ chăm ăn healthy
Bae - bae - bae - bae - bae 'cause
Muốn nước da em da em da em mãi luôn trắng tươi hồng hào
Muốn có eo thon và gầy, muốn trong vòng tay của anh
Muốn tấm thân em thân em thân em mãi luôn trẻ trung tràn trề
Bae - bae - bae 'cause
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80 anh vẫn luôn chung tình
Vẫn ủi an, chở che, cảm thông cho em
Đôi khi em tự dưng lại nắng
Rồi em tự dưng lại mưa
Hoặc đôi lần em ở giữa
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80 em vẫn luôn như vậy
Vẫn thích anh, muốn anh, có anh ở đây bên em
Như là xương cần khớp
Và như học sinh cần "lớp"
Lớp lớp lớp lớp lớp you
Bae bae bae bae bae bae bae baby
Bae bae bae bae bae bae bae baby
Bae bae…
kI4a9lH.jpg
33 - Qcg0oqw.jpg
 
Top