[Khảo sát]Tình hình cư trú của vozer

Tình hình cư trú của vozer

 • Có nhà riêng (tự cày)

  Votes: 10 22.2%
 • Có nhà riêng (được cho)

  Votes: 6 13.3%
 • Ở trọ

  Votes: 13 28.9%
 • Ở nhà thuê

  Votes: 3 6.7%
 • Ở ké

  Votes: 7 15.6%
 • Vô gia cư

  Votes: 6 13.3%

 • Total voters
  45

CaSauCaSau

Đã tốn tiền
Ở với gia đình thì vote vào đâu!? :amazed:
ở ké
 
Hai vợ chồng cày cuốc cũng mua đc miếng đất ở quê. Chắc phải 5-10 năm nữa mới xây nhà, giờ vẫn ở nhà thuê :sweat:

Gửi từ Ly Trà Gừng Có Ô Mai bằng vozFApp
 
Top