[Khảo sát] vozer hay mặc áo thun giá tầm bao nhiêu?

[Khảo sát] vozer hay mặc áo thun in giá tầm bao nhiêu?

 • 30k-50k (áo thun trơn)

  Votes: 21 8.5%
 • 50k-100k (áo cotton 65/35)

  Votes: 51 20.6%
 • 150k-170k(hàng gildan)

  Votes: 21 8.5%
 • 170k-200k (cao cấp 2 chiều)

  Votes: 26 10.5%
 • 200k-250k (cao cấp 4 chiều)

  Votes: 36 14.5%
 • 250k - vài củ (hàng super xịn)

  Votes: 93 37.5%

 • Total voters
  248
Top