Khi một giáo sư đã chết vẫn đứng lớp giảng dạy: Có lao động trí thức nào rẻ mạt hơn những linh hồn?

VaquezSound

Senior Member
Chim chết để lông, người ta còn mong khi mình mãi mãi rời xa thế gian thì vẫn được người đời nhớ đến, ngày xưa thì viết sách, vẽ tranh, làm nhạc, xây lăng, giờ công nghệ phát triển thì người ta lưu trữ ở định dạng số, đéo gì mà kinh doanh linh hồn cái đỵt tổ thằng lều báo khóc thuê cái con mả mẹ nó.

via nextVOZ for Android
 
Top