thảo luận Khóa học giao tiếp 1-1 cấp tốc cho vozer

có bác nào giải thích giúp em chỗ này với, chả là trong cấu trúc của câu thì thường danh từ làm chủ ngữ của câu hoặc nếu là trường hợp khác thì chỉ có thể là V-ing hoặc to V, nhưng tại sao ở đây trong cách dùng này thì từ join lại có thể đứng ở đầu câu, dù bản chất của nó là động từ, mong thím nào giải thích giúp em với
1660395628545.png
 
Back
Top