[Khoe] Chỉ 1 lần đứng ra bảo vệ lãnh đạo. Tôi đã được cấp huy hiệu Fan cứng

Hiep Ga .

Junior Member
fan cung.jpg
 

cafe.lak

Senior Member
dalit bưng bô lãnh đạo để được thoát khỏi cảnh bần cùng của xã hội đây mà :look_down:
 
Top