'Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời', hiểu sao cho đúng?

gigababoon

Senior Member
1651573292509.png

Hợp lý quá :shame:
 
Top