thắc mắc không cài được phiên bản 10.13.6 trên p7p55 với opencore 0.6.4

hocon_hp

Senior Member
1610395233548.png

Thím vào Detail -> chọn bios device name

Sent from Xiaomi M2007J20CG using vozFApp
mình nghĩ bios device name nó là : _SB.PCI0.P0P3
 
Last edited:

hocon_hp

Senior Member
Chán nhỉ, vì mình đang muốn kiểm tra bios device name để patch fake gpu cho đúng ấy.
Chán nhỉ, vì mình đang muốn kiểm tra bios device name để patch fake gpu cho đúng ấy.
mình nghĩ bios device name nó là : _SB.PCI0.P0P3
theo cái location path thì tụi tonymacs nó dẫn ra như vậy đó thím
thím thử tên đó xem được ko
 
Top