Không có chuyện giảm thuế thu nhập cá nhân cho... “người giàu”

htl5618@gmail.com

Senior Member
https://kinhtevadubao.vn/khong-co-chuyen-giam-thue-thu-nhap-ca-nhan-cho-nguoi-giau-18824.html
Liên quan đến những chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, Tổng cục Thuế cho biết, không thể đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập cao.
Theo Tổng cục Thuế, liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, cơ quan báo chí phản ánh, tại dự thảo này Bộ Tài chính đã “bỏ rơi” người lao động do không đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân cho người làm công ăn lương.
Không có chuyện giảm thuế thu nhập cá nhân cho... “người giàu”
Theo Tổng cục Thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động sẽ khiến đối tượng được hưởng chủ yếu rơi vào nhóm có thu nhập cao
Giải thích rõ về nội dung trên, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thì thu nhập làm căn cứ tính thuế là thu nhập người lao động thực nhận sau khi đã tính các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định. Với quy định hiện hành, người lao động có thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng, thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đối với mức thu nhập cao hơn thì sẽ tính các khoản giảm trừ theo quy định và áp dụng biểu thuế lũy tiến.
Khi đề xuất giải pháp hỗ trợ cho người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công, Bộ Tài chính thấy rằng, nếu áp dụng việc giảm thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công trong 6 cuối năm 2021, thì đối tượng được hưởng sẽ chủ yếu rơi vào nhóm có thu nhập cao, bởi số thuế từ nhóm cá nhân có thu nhập cao chiếm 87% trong tổng số thu từ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công. Điều này là không đúng với mục tiêu của nhà nước là hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

.....
 
Top