Không có sidebar khó nhìn quá Min Mod ơi

manh1210

Senior Member
Thói quen thường lệ là sáng dạy vào Voz đá qua tí. Nhưng không biết sao hôm nay nhìn nó tưng hửng thế nào ấy.
Xin các min, mod để cái sidebar trái và phải, trước giờ nhìn vậy nó quen rồi, có gì còn chạy được ads nữa, lợi cả đôi bên.

1584408187514.png
 

manh1210

Senior Member
Nhìn hơi to tý thôi mike fen
gXegt8j.png
To quá đọc mỏi cổ nữa. Cứ để sidebar cho nó đẹp, đến thiendia đầu toàn xxx mà nó còn để. Nói gì bên này toàn đầu óc tinh hoa của đất nước.
 
Top