[không hình] Lạc vào động bàn tơ

mickey4002

Senior Member
Kỷ niệm hồi năm nhất đại học
Lúc mới chân ướt chân ráo vào sg
Ngủ dậy trễ, thôi thì cúp học
Đi lang thang quanh quanh vòng vòng
Chợt thấy tiệm bình dân hớt tóc
Thôi thì vào làm cái đầu trọc
Ngờ đâu dòng đời trêu chọc
Tiệm cắt tóc không phải nơi cắt tóc
Nếu ngu ngốc là mất đời trai
18 năm lần đầu gặp sợ hãi
Trai làng gặp phải, gái mồi chài
36 kế chạy là thượng sách
Tam bách đồng, bị mất, vì ngu
Mối thù quân tử 10 năm trả
300 ka đã mất rồi thôi
Bảo toàn trinh tiết là lợi rồi
 

nhật kí vàng anh

Senior Member
Kỷ niệm hồi năm nhất đại học
Lúc mới chân ướt chân ráo vào sg
Ngủ dậy trễ, thôi thì cúp học
Đi lang thang quanh quanh vòng vòng
Chợt thấy tiệm bình dân hớt tóc
Thôi thì vào làm cái đầu trọc
Ngờ đâu dòng đời trêu chọc
Tiệm cắt tóc không phải nơi cắt tóc
Nếu ngu ngốc là mất đời trai
18 năm lần đầu gặp sợ hãi
Trai làng gặp phải, gái mồi chài
36 kế chạy là thượng sách
Tam bách đồng, bị mất, vì ngu
Mối thù quân tử 10 năm trả
300 ka đã mất rồi thôi
Bảo toàn trinh tiết là lợi rồi

Làm thơ thì phải có vần
Nếu mà không có thì đọc hơi ngang
tnyAJc5.png


Gửi từ là từ phủ tứ sắc phong lên đàng bằng vozFApp
 

TIENDAT0602

Đã tốn tiền
có một sự thật. những thớt như này làm voz chậm đi 0.00001s :) mốt thấy voz chậm lại là hiểu rồi nha
 
Top